Loading...
आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल (AVGHS) 2017-07-24T09:46:16+05:30

आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल

१३६७/६८, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२
स्थापना १९६५
(मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा)
इयत्ता ५वी ते १०वी पर्यंत

CONTACT US

आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल

१३६७/६८, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२

फोन: २४४७६५४२